Nieuwsbrief 33 WTA – De laatste van 2010

Natuurlijk beginnen wij deze laatste nieuwsbrief van 2010 met iedereen fijne kerstdagen toe te wensen. De organisatie van de Wintertriathlon Assen wenst u tevens veel voorspoed en vooral een goede gezondheid in 2011. In dat jaar hopen we alle deelnemers aan de wedstrijden in Inzell en Assen opnieuw aan de start te kunnen verwelkomen. Van onze zijde hopen we de beide evenementen nog weer meer te verbeteren.

Als we toch vooruit kijken naar 2011 wordt in eerste instantie gekeken naar de Multitriathlon van Inzell. Zoals iedereen weet gaat het evenement in het Zuidduitse wintersportdorp door, alleen zal het onderdeel schaatsen niet kunnen worden gehouden.

Het lag in de bedoeling dat een afvaardiging van de Asser organisatie op 19 december Inzell zou bezoeken om daar overleg te hebben met de plaatselijke organisatoren. Maar…, door winterse omstandigheden pakte dat anders uit en werd afgezien van de reis. Er is nu veel telefonisch- en mailcontact om de zaken voor 12 februari goed op de rails te zetten.

Gelukkig zijn de mensen in Inzell enthousiast bezig en hebben ze al diverse afspraken gemaakt voor een goed verloop van het evenement. Na de routewijzigingen van Assen, staan er nu in Inzell veranderingen op stapel. Belangrijkste oorzaak dat veranderingen moeten worden doorgevoerd, is dat er strakkere voorwaarden aan de vergunning worden gesteld. Zo mogen er geen doorgaande wegen meer in de routes worden opgenomen.

Zoals de zaken er nu voorstaan, zullen zowel het loopparcours als het ATBparcours veranderingen ondergaan. Ze worden in de nieuwe situatie beide zuidoostelijk van Inzell uitgezet, met als centraal punt het parc-fermé bij de sporthal. Het langlaufparcours is gepland op dezelfde locatie als vorig jaar. Er wordt nog nagedacht over de halve afstanden. Het is overigens goed te weten dat deelname op twee onderdelen (lopen en ATB) in februari ook mogelijk is. De komende weken zal er nog nader worden gemaild en getelefoneerd.

Houd de website www.inzell.wintertriathlonassen.nl in de gaten voor meer nieuws. Ook is op die site meer te lezen over het (bus) arrangement en andere belangrijke aspecten van de Multitriathlon.

Een andere wijziging staat er aan te komen op het gebied van het wedstrijdsecretariaat. Onze wedstrijdsecretaris Tinus Zanting heeft laten weten na alle 27-edities zijn taken neer te zullen leggen. In overleg met Tinus wordt er concreet aan zijn opvolging gewerkt. Vooral door de inzet en inbreng van Tinus Zanting zijn er vooral sinds de 90-er jaren diverse verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot automatisering, vooral wat betreft de wedstrijdregistratie.
Zoals het er nu uit ziet zullen we drie onderdelen laten “verhuizen” naar de opvolgers van Tinus. Het gaat daarbij om het websitebeheer, het beheer van de e-mail-vraagbaak en het inschrijfsecretariaat annex registratie. Ook hier komen we later op terug.

Tot slot wijzen wij nog even op de komende andere evenementen: de wintertriathlons van Groningen en Enschede. Het evenement in Groningen wordt gehouden op 12 maart 2011 en die in Enschede op 26 maart 2011. In beide plaatsen staan Nederlandse titels op het spel. Het NK wintertriathlon zal in 2011 worden opgesplitst in een apart senioren NK en een NK voor jeugd en junioren. Deze NK’s zullen worden georganiseerd door respectievelijk de organisaties van de wintertriathlon in Groningen en die in Twente (Enschede).

—–

Bovenstaande tekst behoort tot de WinterTriathlon Assen. Voor meer informatie:

www.wintertriathlonassen.nl

Plaats een reactie